چهل و یکمین سفارش اس.اف.ای و اولین نصب در کارخانه سیمان کالواتالا هند

پیرو معرفی تکنولوژی آنلاین آنالایزر شرکت( اسپاترافالو ای.بی بی ) سوئیس  به استحضار می رساند؛ با توجه به گسترش سفارشات صنایع مختلف از تکنولوژی مذکور ، اخیرا شرکت هلدینگ رامکو …

(سفارش ایراسلاید آنلاین آنالایزر در آلمان (سیمان دایچرفوف

شرکت سیمان دایچرفوف آلمان با بیش از 150 سال سابقه تولید سیمان در آلمان، اقدام به سفارش دستگاه آنلاین آنالایزر (ورژن ایر اسلاید ) شرکت اس اف ای نموده است. …