رفع مشکل کالیبراسیون شنک برای همیشه

شرکت کنترل فرآیند سیماتک با سابقه بیش از یک دهه نمایندگی انحصاری فیستر در ایران به استحضار می رساند;

با توجه به مشکل کالیبراسیون ویفیدر های شنک آلمان این شرکت تحقیقات خود را جهت حل مشکل شروع کرده و در نهایت با طراحی و ساخت تکنولوژی ویفیدر اکسیدوز موفق به ثبات دقت سیستم توزین ویفیدر به 10 برابر شنک آلمان گردید.

سیستم آکسیدوز با روش دید ماکرو به سیستم توزین دینامیک و مدل سازی موفق به حذف تاثیرات مکانیکی از جمله (جابجایی نوار،زدگی نوار، گرفتگی رولیک نوسان بار ،گیرکردن بار و …) در ثبات توزین گردیده است.

موفقیت عملکرد این سیستم که ابتداعا در سیمان بهبهان مورد تست قرار گرفت باتایید این شرکت و تعویض تمامی ویفیدر های خط به آکسیدوز به اثبات رسیده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت سیماتک تماس حاصل فرمایید

تقدیر نامه سیمان بهبهان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *