• (افزایش ظرفیت تولید کوره (لحظه ای و سالیانه
 • کاهش مصرف انرژی حرارتی (Kcal/t)
 • کاهش مصرف برق مصرفی [Kw/t]
 • افزایش عمر آجر نسوز
 • کاهش توقفات ناخواسته
 • کاهش گرفتگی در سیکلون ها
 • پایل سازی اتوماتیک و افزایش کیفیت کلینکر
 • (عدم وابستگی به اپراتور (اتوپایلوت
 • کاهش آلایندگی (SOx – NOx)
 • کاهش مصرف برق مصرفی [Kw/t]
 • لکه گیری hotspot کوره
 • افزایش عمر آجر نسوز و رفع hotspot
 • کاهش نوسان LSF