سوابق کارشناسان سيما تک در زمينه تجهيزات توزين صنعتي  , Schenck    HASLER وPfister

رفرنس خدمات فني:

1. سيمان فارس نو (سيستم توزين سيلو هاي مواد )Pfister

2. سيمان بوشهر (سيستم توزين سيلو هاي سه گانه ) و ... و راه اندازي و مدرنيزاسيون سيستم هاي توزين کارخانجات سيمان قشم ,سيمان خاش و ... Schenck

3. قند جام ، (بلت وير 4 لودسله با کنترلر Toledo) و .....

4. پتروشيمي مارون loss-in-weight feeder) واحد PP   ) و ........ Schenck

5. سيمان زنجان ، (سيستم هاي توزين فلوميتر و توزين نواري آسياب مواد خام)Hasler

6. سيمان زنجان: نصب, راه اندازي و کاليبراسيون دستگاههاي ابزار دقيق

7. سيمان فيروزکوه ، (سيستم هاي توزين ويفيدر آسياب سيمان)Pfister

8. مجتمع مس سرچشمه ، (سيستم هاي توزين نواري کل خط)Hasler

9. ...................

در زمينه بارگيرخانه                        در زمينه سيستمهای توزين                 در زمينه سيلو و کانواير مواد         در زمينه پاک کننده کوتينگ