شرکت کنترل فرايند  سيماتک

 نحوه عملکرد:

کارشناسان اين شرکت با استفاده از تجربيات فنی خود در صنايع سنگين مخصوصا سيمان و تحليل فرايندهاي تخصصي و تشخيص گلوگاههاي فرايندي ، پيشنهادات خود را در دو قالب  عمده

  1. بهينه سازی فرايند هاي توليد صنعتي و در نتيجه کاهش هزينه های توليد و افزايش راندمان

  2. پيشنهاد سيستمهای با کيفيت عالی:بر اساس بررسی کارسشناسی کارشناسان سيماتک و در نتيجه ارائه گارانتی عملکرد

در اين راستا و در جهت همسويي با تکنولوژيهای نوين صنعتی و در نتيجه صرفه جويي در مصرف ،مدیریت مجموعه مصمم به ارائه خدمات  تکنولوژیهای نوين صنعتی با استفاده از پتانسيل تخصص خود در صنعت سيمان  گرديد.

 

معرفی عمومی شرکت سيماتک                     برخی خدمات قابل ارائه                    نحوه عملکرد                    تماس با ما