شرکت کنترل فرايند  سيماتک

برخی از خدمات اين شرکت :

         ارائه خدمات بازرگانی فنی و مشاوره .در زمينه تکنولوژيهای نوين صنعتي 

         معرفی تکنولوژيهای جديد به صنايع ايران "تقدير نام های اخذ شده مويد موفقيت اين شرکت در اين راستا می باشد"

         برگزاری دوره های آموزشی در محل کارخانه و يا تهران"و يا آلمان"

         بررسی ادعاهای فنی شرکت های توليدی و ارائه گارانتی عملکرد بر طبق ادعاهای تاييد شده

         ارائه خدمات پس از فروش تخصصی اعم از اپراتوری و تعميرات تخصصی

لازم به ذکر است سيستم پيشنهادی اين شرکت برای حل مشکل توزين خوراک کوره سيمان فارس نو منجر به دريافت لوح تقدير از اين شرکت گرديده و در حال حاضر مهمترين بخش از خدمات قابل ارائه اين شرکت به کارخانجات سيمان محسوب می گردد .       

 

معرفی عمومی شرکت سيماتک                     برخی خدمات قابل ارائه                    نحوه عملکرد                    تماس با ما