چهل و یکمین سفارش اس.اف.ای و اولین نصب در کارخانه سیمان کالواتالا هند

پیرو معرفی تکنولوژی آنلاین آنالایزر شرکت( اسپاترافالو ای.بی بی ) سوئیس  به استحضار می رساند؛ با توجه به گسترش سفارشات صنایع مختلف از تکنولوژی مذکور ، اخیرا شرکت هلدینگ رامکو …