ابزاردقیق صنعتی هوشمند :

محصولات شرکت KIMA و SWRآلمان با بیس تکنولوژی رادار و امواج مغناطیسی در 4 زمینه تفکیکی فلومیتر جامدات، غبارسنج، سطح سنج و رطوبت سنج قابل ارائه می باشد :

سنسور های جديد برای کاربرد در صنايع معدنی

  • توزین برگشتی آسیاب راداری
  • سنسور سطح با قابلیت کالیبره بر اساس مواد
  • سنسور شناسایی کیسه پاره در فیلتر ها
  • سنسور غبار سنج آنلاین
  • سنسور ترند بار ايراسلايد
  • سنسور شناسایی گرفتگی در لوله های غبارگیر

ابزار دقیق های شرکت SWR و Kimaآلمان

  • فلومیتر جامدات :

Slide control Maxx Flow Slide Flow DensFlow
توزین ایر اسلاید توزین لوله ای پودر فلومیتر پودر فلومیتر پودر فشرده
اندازه گیری حدودی بار عبوری در airslideها به صورتtrend و به طور کلی گزارش وضعیت airslide، تنظیم پخش بار در ایر اسلایدهای بالای سیلوی هموژن توزین برگشتی آسیاب، جایگزین فلومیتر، توزین بار فله، قابلیت کالیبراسیون با بار ثابت اندازه گیری مواد پودری و ریز دانه ها برای سایز ذرات از nm1 تاcm 1 در لوله ها، داکت های فلزی این سنسور برای اندازه گیری چگالی مواد، برای حجم مواد زیاد با سرعت کم طراحی شده است

 

  • غبارسنج :

Dusty – Brocken Bag ProSens AirSafe
غبارسنج آنلاین لیمیت غبار خروجی غبارسنج اتاق
تعیین غبار خروجی فیلتر به صورت Online، شناسایی پارگی کیسه ها در بگ فیلتر غبارسنج آنلاین، آلارم دهی برای گذشتن از سطح مجاز اندازه گیری غبار در محیط های انسانی. محیط اتاق

 

  • سطح سنج : رطوبت سنج : دما سنج :

FlowJam ProGap M-Sens GasTemp
سنسور گرفتکی سنسور سطح رطوبت سنج دقیق سنسور دما
روند حرکت مواد به وسیله این سنسور برای جلوگیری از گیرکردن، گرفتگی و موارد مشابه مشخص می شود سوئیچ هوشمند سطح (سطح سنج)، در مواردی که داکت فلزی نیست، امکان اندازه گیری از بیرون نیز وجود دارد این سنسور با استفاده از تکنولوژی رادار میزان رطوبت بار عبوری را با دقت بالا اندازه گیری می نماید. این سنسور دارای یک حس گر سرامیکی می باشدکه سرعت صدا را در گازها و به تبع آن دما را دقیق اندازه گیری می کند، قابل استفاده در:Secondary air،Tertiary air، Clinker cooler، Calciner